บริการด้วยมาตรฐานสากล
บริการด้วยมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการได้การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2558)

บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย
บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความถูกต้องแม่นยำสูง

บริการด้วยประสบการณ์และความชำนาญ
บริการด้วยประสบการณ์และความชำนาญ

บริการวิเคราะห์จากบุคลากรของศูนย์ฯที่มีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์

Previous Next Play Pause
1 2 3 4
advertise iso

มาตรฐาน มอก.2677-2558

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

advertise staff

ยกระดับมาตรฐานการบริการ

บุคลากรของศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ

advertise 17025

มุ่งสู่มาตรฐาน ISO/IEC17025

ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานด้านการวิเคราะห์เข้าสู่ ISO17025 ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ วิธีวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ

 

ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ (ศบภ.)

มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2558) 

ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2558) ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

plsc service

 

ประกาศ/Announcement

  • New Website

    Please use Booking Instrument Button for reserve any Scientific Instruments. 

    กดปุ่ม Booking Instrument เพื่อดำเนินการจองการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  • Booking inquiry

    Any booking inquiry, please contact Niwan at PLSC.

    หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบจองเครื่องมือ กรุณาติดต่อคุณนิวรรณ ที่ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์

Pharmaceutical Laboratory Service Center. All Rights Reserved.