ศูนย์บริการปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดให้บริการวิเคราะห์คุณภาพของพืช และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชง และกัญชา โดยสามารถวิเคราะห์ปริมาณของ mitragynine ในกระท่อม และปริมาณของ CBD และ THC ใน กัญชาและกัญชงได้ ด้วยเทคนิควิธีวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำสูง และออกใบรับรองผลได้ภายใน 15 วัน หลังจากรับตัวอย่าง

สนใจติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ 074-288923 (คุณกมล ปาลรัตน์) หรือ

Line : https://lin.ee/TiUBCD2


plsc cannabis2021

Pharmaceutical Laboratory Service Center. All Rights Reserved.